Jako klienci sklepów spożywczych coraz częściej przykładamy wagę do tego, co jemy i w jaki sposób dane przedsiębiorstwo prowadzi swoją działalność. Coraz ważniejsze stają się dla nas takie kwestie jak zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, ograniczanie odpadów czy sprawiedliwy handel. W tym roku opublikowano kolejny już Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord*, który pokazuje rosnące zaangażowanie tej sieci sklepów w wymienione wyżej zagadnienia. Przyjrzyjmy się wybranym wynikom raportu i działaniom podejmowanym przez sklepy ALDI. To dobry przykład ekologicznych działań, które mogą podejmować sieci sklepów spożywczych. Sklepy ALDI udowadniają, że można prowadzić biznes w sposób odpowiedzialny.

Produkty BIO i Fairtrade

ALDI dostosowuje się do zmieniającej się świadomości konsumentów. W ofercie sklepów w Polsce nastąpił niemal pięciokrotny wzrost produktów BIO. Na półkach sklepowych pojawiło się także więcej produktów bez laktozy, bezglutenowych, wegetariańskich oraz wegańskich. Grupa zapewnia o ciągłym doskonaleniu receptur i surowców. Dla przykładu w Niemczech zredukowano zawartość cukru w napojach orzeźwiających, musli i konserwach owocowych. Prognozowana jest także zmiana receptur szamponów i mydeł tak, by całkowicie wyeliminować te polimery, które z trudem ulegają biodegradacji.

Istotny jest tutaj także wzrost ilości produktów z certyfikatem Fairtrade. To certyfikat, który przyznaje się produktom, będącym wynikiem sprawiedliwego handlu, a więc takim, które zakupiono bezpośrednio u producenta, którego cena jest uczciwa, a producent prowadzi swoje uprawy w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska. Więcej o tej certyfikacji przeczytasz tutaj (https://www.fairtrade.org.pl/). W ciągu dwóch lat w Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord zwiększono liczbę artykułów sygnowanych tym certyfikatem o 25%, a w Polsce pojawiły się one po raz pierwszy!

Zmniejszanie ilości odpadów

Sieć sklepów ALDI dąży do zmniejszania ilości odpadów. Z raportu wynika, że przedsiębiorstwo stawia na materiały pochodzące z recyklingu oraz, o ile to możliwe, na systemy wielokrotnego użytku. Większość owoców i warzyw jest transportowana w skrzynkach wielokrotnego użycia, a nie w powszechnie używanych kartonach. W niektórych przypadkach opakowania jednorazowe są koniecznością, ale na przykład w Niemczech dba się wówczas o to, by użyte folie czy kartony były wykonane z materiałów nadających się do recyklingu.

Zapobieganie marnowaniu żywności

W sieciach sklepów spożywczych dużym problemem jest radzenie sobie z odpadami, które stanowią artykuły spożywcze nienadające się do sprzedaży. Wyjątkiem nie jest tutaj sieć sklepów ALDI. Wraz ze zwiększającymi się obrotami, zwiększa się wytwarzana przez nich ilość odpadów. W tym celu, w Niemczech, utworzono nowe stanowisko Menedżera Logistyki ds. Usuwania Odpadów, którego zadaniem jest optymalizacja zarządzania odpadami.

Wiele sklepów w sieci stara się ograniczać marnowanie żywności poprzez przekazywanie instytucjom charytatywnym artykułów spożywczych nie nadających się już do sprzedaży.

Ochrona klimatu

Sieć sklepów ALDI dąży do ograniczenia wpływu swojej działalności biznesowej na klimat, co zaowocowało opracowaniem i przyjęciem polityki klimatycznej, w której sieć zobowiązała się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Według Raportu jedną czwartą zużycia energii w sklepach generuje oświetlenie sali sprzedażowej. W związku z tym od 2016 r. w nowych sklepach ALDI we wszystkich krajach stosowana jest technologia LED. Zużywa ona do 50 procent mniej energii niż stosowane dotychczas oświetlenie. Od 2017 r. także istniejące sklepy są stopniowo wyposażane w oświetlenie LED, włącznie z oświetleniem regałów chłodniczych i lodówek. Oświetlenie LED wytwarza bowiem mniej ciepła niż inne rodzaje oświetlenia, a więc do chłodzenia potrzeba mniej prądu. W zmodernizowanych sklepach ALDI zmniejszane jest także zapotrzebowanie na sztuczne światło poprzez okna sięgające podłogi.

Skupiono się także na zmniejszeniu wskaźnika wycieku czynników chłodniczych. Prowadzone są regularne testy szczelności, a w niemieckich sklepach wprowadzono cyfrowy system monitorowania, który umożliwia szybki przegląd wszystkich systemów chłodzenia. W latach 2015-2017 udało się zmniejszyć emisje spowodowane stratami czynnika chłodniczego o 16%! Jednocześnie sieć stawia coraz częściej na korzystanie z takich czynników chłodniczych, które są bardziej przyjazne dla środowiska na przykład propan (wykazuje bardzo niski potencjał globalnego ocieplenia).

W stronę zrównoważonego rozwoju

Sieci sklepów spożywczych stają się coraz bardziej świadome swojego oddziaływania na środowisko, a to przekłada się na podejmowane przez nie działania. Widać to między innymi na przykładzie sieci sklepów ALDI. Przytoczyliśmy tutaj jedynie kilka przykładów, które obrazują, jak można prowadzić działalność w taki sposób, by równocześnie chronić środowisko. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu.

* Raport Zrównoważonego Rozwoju ALDI został oparty na danych za okres obrotowy 2017. Uwzględniono w nim dane zebrane z 9 krajów działalności Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord, w tym z Polski. Pełna treść raportu znajduje się tutaj.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Ekologiczni.com.pl | Projekt i wykonanie: Getso.pl

Facebook