W dzisiejszych czasach, kiedy zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej dotkliwe, a zanieczyszczenie środowiska zdecydowanie większym problemem, coraz więcej osób angażuje się w działania mające na celu ochronę naszej planety. Jedną z takich inicjatyw jest projekt „Book a Tree”, który został wykreowany przez grupę uczniów z liceów w Bielsku-Białej. Celem tego przedsięwzięcia jest nie tylko promowanie czytelnictwa, ale także aktywne zaangażowanie społeczności w tworzenie bardziej zielonych i przyjaznych dla środowiska przestrzeni miejskich. W ramach projektu organizowane są targi używanych książek, a zebrane środki przeznaczane są na zasadzenie drzew w okolicy.

Grupa młodych aktywistów podkreśla:

,,To od nas, jako młodego pokolenia, zależy kształtowanie przyszłości naszej planety. Wychowani w atmosferze świadomości ekologicznej i troski o otoczenie naturalne, postanowiliśmy podjąć konkretne działania mające na celu ochronę środowiska”.

Akcje społeczne

Pierwszą akcją zrealizowaną w ramach projektu „Book a Tree” były targi używanych książek, które odbyły się w Bielsku-Białej. Uczniowie zwrócili uwagę na problem marnowania papieru, który jest jednym z głównych czynników prowadzących do wylesiania. Poprzez promocję czytelnictwa oraz sprzedaż używanych książek, projekt „Book a Tree” postawił na zasadę ponownego wykorzystania materiałów oraz przeciwdziałanie marnowaniu zasobów naturalnych.

Edukacja społeczna

Niezwykle istotnym, ale i niezmiennym elementem działań grupy jest również edukacja społeczna na temat konsekwencji wylesiania i degradacji lasów. Wylesianie, czyli całkowite usuwanie drzew z określonego terenu, oraz degradacja lasów wpływające na niszczenie ekosystemu leśnego, mają negatywny wpływ na środowisko naturalne, zmniejszając bioróżnorodność i zagrażając życiu wielu gatunków zwierząt. Dzieje się tak szczególnie za sprawą wzrostu populacji ludzkiej i tym samym potrzeby adaptowania coraz to większej ilości gruntów pod zabudowę mieszkaniową, rolniczą i przemysłową. W efekcie wycinane są lasy, co prowadzi do dalszej degradacji środowiska.

Warto zwrócić również uwagę na obszary o największej powierzchni lasów tropikalnych, takich jak tereny Amazonki w Ameryce Południowej, basen Konga w Afryce Środkowej oraz obszary Azji Południowo-Wschodniej. Tam głównym powodem wycinki drzew jest zapotrzebowanie na tereny rolnicze pod produkcję soi czy oleju palmowego. Nie zapominajmy jednak o pożarach, które bardzo często są wynikiem zjawisk naturalnych, takich jak ciepłe i suche lata, i które sprzyjają samozapłonowi suchej ściółki pod wpływem promieni słonecznych. Badania przeprowadzone przez Uniwersytet Marylandu wskazują, że rocznie z powodu pożarów niszczonych jest około 3 milionów drzew. Jednak emisja gazów cieplarnianych, które przyczyniają się do ocieplenia klimatu, również znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia pożarów.

Grupa młodych aktywistów przekonuje, że nawet minimalne zaangażowanie społeczności może mieć ogromny wpływ na ratowanie naszej planety. Zachęcają więc wszystkich do aktywnego udziału w  tego typu inicjatywach, mających na celu ochronę środowiska naturalnego i promowanie zrównoważonego rozwoju. Ich inicjatywa stanowi inspirację dla wszystkich, którzy pragną przyczynić się do stworzenia lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Ekologiczni.com.pl | Projekt i wykonanie: Getso.pl

Facebook