system HACCP

Budowanie świadomości higienicznej oraz propagowanie i wspomaganie edukacji związanej z higieną i ekologią jest bardzo ważne ze społecznego punktu widzenia. Dzięki temu możliwa jest eliminacja potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia. Podnoszenie świadomości higienicznej i ekologicznej wśród społeczeństwa może odbywać się poprzez przeprowadzanie specjalnych szkoleń, organizację wydarzeń lub dodatkowych aktywności w wielu instytucjach, z którymi mamy kontakt przez całe życie. W pracy pomocne jest wyposażenie pracowników w przewodnik gospodarowania odpadami, określający w jaki sposób należy segregować odpady. Ważne jest również dobre oznakowanie pojemników, tak aby odpady trafiały zawsze w odpowiednie miejsce.


Więcej o ekologicznych zachowaniach znajdziesz tutaj: SPOSOBY NA (BARDZIEJ) EKOLOGICZNE ŻYCIE 

Najważniejsze jednak jest podnoszenie świadomości higienicznej wśród pracowników przemysłu spożywczego. Przedsiębiorstwa, które zajmują się przetwarzaniem, przeładunkiem, przechowywaniem i transportem produktów spożywczych  powinny wykorzystywać wszystkie dostępne zasoby, by zgodnie z postępem techniczno-ekonomicznym, zapewniać jak najwyższą jakość i bezpieczeństwo zdrowotne swoich wyrobów. Powinny dbać, aby produkcja była ekologiczna, spełniała wszystkie zasady ochrony środowiska oraz była zgodna z obowiązującym prawem.

System HACCP

HACCP, czyli Hazard Analysis Critical Control Points – Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych jest systemem zapobiegawczym, stosowanym do identyfikacji potencjalnych zagrożeń żywności i wprowadzającym środki zapobiegawcze. Po wykryciu ryzyka skażenia żywności, które mogą być fizyczne, chemiczne lub biologiczne, system HACCP wprowadza kluczowe działania, znane jako Kontrola Punktów Krytycznych, które eliminują i wykluczają to ryzyko.

Zasady HACCP

 1. Analiza zagrożeń, czyli rozpoznanie podstawowych zagrożeń towarzyszących żywności oraz sposobów ich rozpoznania. Zagrożenia mogą być biologiczne (drobnoustroje), chemiczne (toksyny) lub fizyczne (szkło lub fragmenty metalowe)
 2. Identyfikacja Krytycznych Punktów Kontroli. Są to wyszczególnione etapy produkcji żywności, zaczynając od obróbki surowego materiału, poprzez transport do spożycia przez konsumenta, które muszą być skontrolowane, a ewentualne zagrożenia wyeliminowane. Przykładowo może to być gotowanie, chłodzenie, pakowanie, detekcja metalu.
 3. Ustawienie limitów dla każdego punktu krytycznego, które muszą być przestrzegane dla bezpieczeństwa żywności. Przykładowo w przypadku gotowanej żywności, limity mogą określać temperaturę i czas gotowania, zapewniając eliminację szkodliwych drobnoustrojów.
 4. Ustalenie procedur monitorowania Krytycznych Punktów Kontroli. Procedura może zawierać takie ustalenia jak: metoda i osoba przeprowadzająca monitorowanie czasu i temperatury gotowania.
 5. Ustalenie działań korygujących, jakie mają być podjęte podczas przekroczenia ustawionych limitów. Przykładowo usunięcie lub ponowne przetworzenie żywności, gdy temperatura gotowania była zbyt niska.
 6. Ustalenie procedur weryfikacji poprawności działania systemu: mogą to być kontrole poprawności działania systemów pomiarowych temperatury i czasu gotowania.
 7. Ustalenie efektywnego księgowania dokumentów systemu HACCP. Powinno ono zawierać zapisy zagrożeń oraz metod ich kontroli, monitoringu wymagań bezpieczeństwa oraz potencjalnych działań, jakie mają być podjęte, aby skorygować występujący problem.

Wszystkie zasady, jak np. czasy gotowania pozwalające wyeliminować zagrożenia biologiczne, powinny być oparte o naukową wiedzę, którą mogą stanowić m. in. publikacje naukowe.

Jakie korzyści wynikają z wdrożenia systemu HACCP?

System HACCP to system korzystny zarówno dla przedsiębiorcy działającego w obszarze żywności, jak i konsumenta. Ma on pewność, że spożywana przez niego żywność jest bezpieczna, dzięki obowiązkowi wdrażania systemy HACCP. Przedsiębiorca z kolei, posiadając prawidłowo funkcjonujący system, buduje zaufanie konsumentów do firmy, ale także poprawia jej wizerunek. Jakie jeszcze korzyści może osiągnąć przedsiębiorca wdrażając system HACCP? Oczywiście pomijając cel nadrzędny, czyli zapewnienie bezpieczeństwa żywności.

 • spełnienie wymagań prawa żywnościowego,
 • aktualizację wiedzy i podniesienie świadomości personelu,
 • zdyscyplinowanie personelu i zacieśnienie współpracy pomiędzy osobami na poszczególnych stanowiskach,
 • spełnienie oczekiwań klientów (konsumentów),
 • podniesienie pewności jakości produktów,
 • aktywne podejście do rozwiązywania problemów związanych z jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności,
 • umożliwienie podjęcia działań zaradczych, przed pojawieniem się problemu,
 • ulepszenie infrastruktury przedsiębiorstwa,
 • zmniejszenie strat produkcyjnych, ilości błędów i braków.

Higiena w przedsiębiorstwie przetwórstwa spożywczego

Bezpieczeństwo żywności jest kluczowym i stałym punktem we wszystkich obiektach przetwarzających żywność, takich jak kawiarnie, restauracje, firmy cateringowe i hotele. Higma Service ze szczególną uwagą uwzględnia potrzeby i stara się tworzyć rozwiązania dla przedsiębiorstw działających w obszarze żywności i przetwórstwa spożywczego.

Higma Service w profesjonalny sposób pomaga wdrażać różne ustalenia dotyczące higieny oraz bezpieczeństwa żywności, dostarczając odpowiednie rozwiązania,  związane z utrzymaniem wysokiego poziomu czystości i higieny w firmach.

Preparaty dla przemysłu spożywczego znajdziesz tutaj.

Postępowanie te ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia higieny i czystości w ramach wymogów HACCP. Dzięki nim procesy związane z bezpieczeństwem żywności mają większe szanse sukcesu. Oraz wprowadzają konsumentów i przedsiębiorców na wyższy poziom zrozumienia procesów wynikających z wdrażania systemu HACCP. Pomagają też wprowadzać wyższy stopień kontroli procesów związanych z zachowaniem bezpieczeństwa żywności zachodzących w przedsiębiorstwach oraz zapewniają ich wyższą efektywność.

 

Chcesz wygrać bon o wartości 200 zł netto na zakup produktów marki Diversey lub SCA oferowanych przez firmę Higma Service Sp. z o. o.?

konkurs

Wszelkie prawa zastrzeżone © Ekologiczni.com.pl | Projekt i wykonanie: Getso.pl

Facebook