Aktualnie dostrzegalna jest zmiana praktyk wchodzących w zakres marketingu. Uwzględnia się bowiem coraz częściej pilną kwestię ochrony środowiska. Do tej pory postrzegano konsumenta jako jednostkę kierującą się zaledwie dwiema pobudkami, mianowicie funkcjonalną oraz emocjonalną. I zależnie od strategii reklamowano swoje produkty czy usługi pod któreś z tych kryteriów. Oczywiście nieraz łączono obydwie formy reklamy. Niemniej ostatnio dostrzeżono, że potencjalni klienci przy wyborze oferty coraz częściej kierują się aspektem ekologicznym.

W kontrze do tradycyjnego marketingu

Odpowiedzią na te rosnące zapotrzebowania jest ekomarketing, zwany również zielonym marketingiem (z ang. “green marketing”). Obudowany jest ekologicznymi ideami. I to on, jeśli jest dobrze prowadzony, przynosi firmie sukces finansowy. Takie też cele przyświecają prezesom wszystkich profesjonalnych przedsiębiorstw. Nie sposób przy tym nie zwrócić uwagi na fakt, że wypływa z tego dodatkowo wiele innych, niekoniecznie wyłącznie pobocznych korzyści. Omawiane strategie stoją w wyraźnej kontrze do tradycyjnie pojmowanego marketingu. Przyczyniał się on niejednokrotnie do nadmiernie rozrośniętej i z gruntu nieprzemyślanej konsumpcji. Hasła rodzaju: “musisz to mieć!”, “kup już dziś” albo “nie możesz przegapić tej okazji!” stają się na szczęście coraz mniej skuteczne. Ekomarketing zatem apeluje do zrównoważonego konsumeryzmu. Zgodnie z takim myśleniem jako wartość samą w sobie produktu postrzega się jego nieszkodliwość wobec środowiska naturalnego. Tego rodzaju akcje promocyjne wskazują jasno na poczucie społecznej odpowiedzialności wpisane w ambicje przedsiębiorstwa. Zabiegi te nie zmierzają do jednego prostego celu, takiego więc by w jak najkrótszym czasie sprzedać jak najwięcej wytwarzanych przez siebie wyrobów. Spogląda się na swą działalność szerzej. Znacznie szerzej, bo – globalnie. Marka zatem nie ogranicza się do swych doraźnych, partykularnych interesów. Zamiast tego traktuje swój udział w rynku dóbr jako okazję do pogłębienia w społeczeństwie ekologicznej świadomości. Cele te komunikuje i wyraża poprzez sprawne działania marketingowe, czyli w tym przypadku ekomarketingowe.

Uczciwość wobec klienta

Najważniejsza jest jednak uczciwość oraz czystość intencji. Niepodobna nie spostrzec, że w ostatniej dekadzie nastąpiła eksplozja popularności przedrostka “eko-” we wszelkich dziedzinach życia. W zalewie wątków, w szumie informacyjnym nabywca traci pewność siebie, jest zdezorientowany, nie wie, co o tym wszystkim myśleć. Tym bardziej, że pośród uczciwych przedsiębiorstw – które istotnie wiele dobrego robią dla środowiska naturalnego – pojawiło się wielu nieuczciwych konkurentów. Oni “stroją się” w zielone, atrakcyjne szaty, żeby ładnie się prezentować w oczach spożywców. Na pustych deklaracjach ich zaangażowanie się kończy. Na szczęście konsumenci wiedzą, jak dotrzeć do sprawdzonych informacji w Internecie. Dzięki czemu prędzej czy później fałszywe zamiary firmy zostają zdemaskowane. Poza tym istotą ekomarketingu jest wykroczenie poza wąski interes własnej marki. I choć wciąż dostrzega się różnice zachodzące między “zielonym marketingiem” a “zieloną firmą” – to w przyszłości mają one zostać zniesione, jedno będzie równoważne z drugim. Chciwi menedżerowie patrzący na otoczenie naturalne jako na miejsce, które należy jak najszybciej wyeksploatować odchodzą do lamusa historii. Aktualnie rozpatruje się je w charakterze inwestycji, i to ona przy dozie rzetelności zwraca fundusze w nią włożone.

Wiedzieć więcej

Tym sposobem dostosowuje się do potrzeb i oczekiwań kupujących. Dawniej nie obchodziło ich nic, co choć trochę wykraczało poza sam nabyty produkt. W dzisiejszych czasach zwraca się uwagę na to, jak zostaje on pozyskiwany czy wytwarzany. Ważne jest, by nie cierpiało na tym środowisko. Poza tym istotne jest też to, w jakich warunkach był przechowywany oraz transportowany. Bierze się również w rachubę społeczne aspekty, jak choćby położenie pracowników danej fabryki. Dużą zaletą dla uświadomionego nabywcy jest też to, czy sam wyrób lub opakowanie, które po nim zostaje, są biodegradowalne. I o tym wszystkim muszą pamiętać ludzie odpowiedzialni za efektywny ekomarketing.

Jak rozpoznawać ekoprodukty?

Przyjazne otoczeniu produkty rozpoznaje się za sprawą ekoznakowania. Polega ono na etykietowaniu towarów specjalnymi znakami. Istnieje wiele różnych oznaczeń charakterystycznych dla określonych rodzajów artykułów, zależnie przykładowo od tego, czy są spożywcze, czy chemiczne. Pełnią one dwojakie funkcje – uświadamiającą oraz marketingową. Z jednej strony bowiem przekazują konsumentowi informacje na temat produkcji danego przedmiotu. Z drugiej natomiast przyciąga wzrok nabywcy i nakłania do tego, by się zainteresował danym towarem.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Ekologiczni.com.pl | Projekt i wykonanie: Getso.pl

Facebook