W zeszłym roku pisaliśmy, czym jest zrównoważony rozwój dla sieci sklepów ALDI (artykuł znajdziesz tutaj). Według nas warto wybierać usługi i produkty tych przedsiębiorców, dla których społeczna odpowiedzialność biznesu ma znaczenie. Dlatego dziś kontynuujemy temat i przedstawiamy raport ewaluacyjny z działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w roku 2018. 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, rozbudowa instalacji fotowoltaicznych, redukcja odpadów opakowaniowych i zaangażowanie w ochronę praw człowieka. Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord opublikowała raport ewaluacyjny za rok 2018. Przedstawia on postępy sieci we wdrażaniu dziesięciu fundamentalnych zasad z zakresu praw człowieka, standardów pracy i ochrony środowiska oraz przeciwdziałaniu korupcji.

Sieć ALDI jako pierwszy dyskont spożywczy przystąpiła w 2017 roku do United Nations Global Compact (UNGC), zobowiązując się tym samym do wdrożenia dziesięciu podstawowych zasad zrównoważonego rozwoju ONZ w codziennych działaniach gospodarczych i regularnego składania sprawozdań. Zasady te odnoszą się do przestrzegania praw człowieka i standardów pracy, ochrony środowiska, a także przeciwdziałania korupcji. Opublikowany właśnie raport jest podsumowaniem postępów dokonanych przez sieć w tej dziedzinie.

W DNA marki ALDI wpisana jest odpowiedzialność społeczna, która rozwijana jest od lat. Jesteśmy świadomi, że produkcja artykułów nierzadko wiążę się z negatywnymi skutkami dla środowiska (zanieczyszczania wód, wylesianie, zagrożone gatunki zwierząt). Dlatego wdrażanie najwyższych standardów działalności przedsiębiorstw, których celem jest dbałość o naszą planetę, prowadzenie transparentnej polityki produkcyjno-zakupowej i restrykcyjne przestrzeganie zasad, których wymaga zrównoważony rozwój, jest dla nas kwestią priorytetową – mówi Hubert Iwanowski, Zastępca Dyrektora Zakupów ds. Jakości i CR w ALDI Polska. 

zrównoważony rowój

Ograniczenie emisji CO2 o 10 300 ton. Zrównoważony rozwój

W polityce klimatycznej przyjętej w 2018 r. Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord postanowiła do 2021 r. zredukować własną emisję gazów cieplarnianych o 40 % względem 2015 r. Sieć ALDI zaangażowała się w polepszenie wydajności energetycznej sklepów i centrów logistycznych. A to poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii, optymalizację procesów logistycznych i techniki chłodniczej. Kluczowym elementem strategii klimatycznej ALDI jest także pozyskiwanie większej ilości prądu ze źródeł odnawialnych. W tym celu sieć systematycznie rozbudowuje instalacje fotowoltaiczne na dachach sklepów. Poprzez korzystanie z samodzielnie wygenerowanego prądu uniknięto emisji 10 300 ton CO2. To wzrost o 55% względem roku poprzedniego.

ALDI prowadzi również szereg innych działań. To m.in. współpraca w zakresie kształcenia klimatycznego w szkołach, zaangażowanie w zrównoważoną produkcję kawy i wsparcie dla technologii chroniących zasoby podczas produkcji tekstyliów.

Zrównoważony rozwój. 1.200 ton plastiku rocznie mniej dzięki wycofaniu jednorazowej torby zakupowej w wybranych krajach

ALDI rozpoczął w Niemczech tzw. „misję opakowaniową” dla opakowań produktów marki własnej. Sieć stale pracuje nad zmniejszeniem ilości użytych materiałów opakowaniowych. W Niemczech do roku 2025 całkowita masa opakowań marek własnych ma się zmniejszyć o 30% w stosunku do obrotu (rok bazowy 2015). Ponadto sieć stara się, by opakowania marek własnych pochodziły ze zrównoważonych źródeł. A do 2022 roku 100% opakowań marek własnych ALDI w Niemczech ma być zdatna do recyklingu.

Następnym krokiem będzie rozszerzenie misji opakowaniowej w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI. Obecnie wszędzie, gdzie jest to możliwe, ALDI stara się rezygnować z opakowań i oferować artykuły niepakowane (zwłaszcza warzywa i owoce). Już dziś udało się ograniczyć liczbę generowanego plastiku o 1200 ton. A to dzięki wycofaniu jednorazowej torby zakupowej w Belgii, Niemczech, Luksemburgu i Holandii.

Już 2 lata przed ogłoszeniem unijnej dyrektywy w sprawie plastiku, ALDI w Polsce przystąpił do redukcji plastiku w butelkach typu PET marki własnej w wodach mineralnych i napojach gazowanych. Na przestrzeni 2 lat w butelkach zmniejszono zawartość plastiku od 6 do 12%. Z obliczeń sieci wynika, że w ten sposób wyeliminowano na rynku w Polsce 35 ton plastiku.

W ostatnim czasie sieć wycofała też ze sprzedaży w Polsce plastikowe patyczki kosmetyczne. Jesienią wprowadzona zostanie ich ekologiczna alternatywa. Będą to patyczki marki własnej Biocura, składające się z papierowego patyczka z certyfikatem FSC oraz 100% bawełny BIO w główce. Również ich proekologiczne kartonikowe opakowanie posiada certyfikat FSC.

Dodatkowo ALDI oszczędza obecnie 62 milionów jednorazowych kartonów oraz blisko 22 000 ton CO2 rocznie. Wszystko to dzięki systemom wielokrotnego użytku w opakowaniach zbiorczych i transportowych, jak również skrzynkom wielokrotnego użytku, w których transportowane są owoce i warzywa. Wszystkie te działania mają się przyczynić do wspierania gospodarki obiegu zamkniętego oraz potrzebnego oszczędzania zasobów.

zrównoważony rozwój

 

Rozszerzenie oferty produktów BIO oraz produktów ze znakiem Fairtrade

Znaczący postęp ALDI osiągnął również w zakresie rozszerzenia asortymentu produktów BIO oraz z certyfikatem Fairtrade. W ALDI Polska w całym roku 2018 klienci mogli wybierać spośród ponad 100 artykułów BIO, z których aż 45 zagościło w stałym asortymencie sieci. Ich obecność konsekwentnie rozwijana jest w sklepach sieci także w roku 2019 – liczba oferowanych akcyjnie artykułów BIO tylko w pierwszej połowie tego roku pobiła całościowy ubiegłoroczny wynik o ponad 10%! Aktualnie w asortymencie całej Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord znajdują się 1 024 produkty z unijnym logo produkcji ekologicznej – wzrost o 28%. Znacząco wzrosła również oferta produktów z certyfikatem Fairtrade. W 2018 roku ALDI posiadało w swoim asortymencie 90 produktów z certyfikatem Fairtrade, co dało sieci 23-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Celem ALDI jest dalsze poszerzanie oferty artykułów z certyfikatem Fairtrade we wszystkich krajach.

Zrównoważony rozwój i analiza zagrożeń dla praw człowieka w łańcuchu dostaw

W łańcuchach dostaw Food oraz Non-Food ALDI wdraża różne środki mające na celu ograniczenie ryzyka nieprzestrzegania praw człowieka. W obszarze Non-Food regularnie nadzorowane są warunki pracy w zakładach produkcyjnych dostawców ALDI w krajach ryzyka. Odbywa się to za pomocą rozległych audytów socjalnych i certyfikacji, które są przeprowadzane przez zewnętrznych usługodawców, jak również za pomocą własnych audytów zakładów produkcyjnych (ALDI Social Assessments – ASAs). Łącznie w 2018 roku przeprowadzono ponad 320 audytów ALDI Social Assessments odnotowując wzrost o 64% w stosunku do roku ubiegłego.

Jednocześnie w 2018 roku ALDI przeprowadził szeroką analizę socjalnych i ekologicznych zagrożeń pod kątem praw człowieka w łańcuchach dostaw z obszaru Food. Jako szczególnie istotne zostały ocenione grupy asortymentowe takie jak np. kawa, kakao, orzechy i owoce południowe, jak również dressingi, oleje, sosy, przyprawy i zioła, ryby i owoce morza, a także owoce i warzywa konserwowe wraz z mrożonkami. To właśnie tym obszarom w najbliższych miesiącach ALDI Nord będzie się bacznie przyglądał systematycznie podnosząc standardy ich produkcji w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Na poziomie globalnym dotychczasowa działalność Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord w zakresie CSR została doceniona m.in. nagrodą Fairtrade Award stowarzyszenia TransFair w 2018 roku, nominacją do nagrody za zaangażowanie w zrównoważony rozwój (Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2019), a także trzecim miejscem w międzynarodowym rankingu „Business Benchmark on Farm Animal Welfare” za działania na rzecz dobrostanu zwierząt wykraczające poza wymogi ustawowe. W Polsce, społeczna odpowiedzialność firmy została dostrzeżona m.in. w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki”, a także przez organizację MSC w 2018 roku za wysoki odsetek (niemal 40%) artykułów rybnych i owoców morza posiadających certyfikat MSC i innych standardów, a także stałe poszerzanie tej oferty i zaangażowanie na rzecz edukacji ekologicznej.

Pełna treść raportu znajduje się pod linkiem: https://www.aldi.pl/content/dam/aldi/poland/pdfs/ALDI-raport-ewaluacyjny-2018.pdf.res/1565611843261/ALDI-raport-ewaluacyjny-2018.pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © Ekologiczni.com.pl | Projekt i wykonanie: Getso.pl

Facebook