edukacja ekologicznaW zglobalizowanej rzeczywistości wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Dostęp do Internetu, pomijając najuboższe regiony Ziemi, już od wielu lat jest normą. Nie trzeba nawet wstawać z fotela, by móc podziwiać najdalsze zakątki globu. Robi się to przy pomocy masowo rozpowszechnianych zdjęć i filmików.

Mimo to ruch turystyczny ma się dobrze. To wciąż poprzez podróże człowiek poznaje świat. Zmianie ulega tylko skala, na jaką się je odbywa.

Niestety wiąże  się to między innymi ze wzrostem zagrożeń, które czyhają na przyrodę ze strony turystów. Dlatego coraz więcej i dosadniej mówi się o roli edukacji ekologicznej w turystyce.

Środowisko naturalne w stanie zagrożenia!

Turystyka niewątpliwie stanowi jedną z kluczowych gałęzi we współczesnych krajowych gospodarkach. Stąd też wynika fakt, że jest ona dochodowa, szczególnie na obszarach cennych pod względem przyrodniczym. Są one tym wartościowsze, że niefortunnie jest ich coraz mniej. Każdego dnia całe połacie lasów znikają z powierzchni globu, a wraz z nimi wymierają gatunki pięknych zwierząt i roślin.

Korzyści materialne czerpane z eksploatacji środowiska naturalnego przesłaniają wszelkie inne pożytki, być może nie tak od razu dostrzegane.W każdym razem nie należy o nich zapominać. Powinno się pamiętać, że ekosystemy (zatem ogół przyrody ożywionej i nieożywionej konkretnego obszaru) kształtują się przez lata – a nawet stulecia, tysiąclecia, itd. Widziany dziś las jest efektem długotrwałej “współpracy” setek organizmów oraz czynników klimatycznych.

Unikatowe terytoria przyrodnicze formują się w harmonii, są więc bardzo wrażliwe na niekorzystne zmiany zachodzące w jego obrębie. Mówiąc o tych “wpływach”ma się niestety na myśli działalność człowieka. Są one spowodowane brakiem świadomości ekologicznej wśród ludzi, a także zamknięciem oczu na skutki uboczne swych inwazyjnych działań. Skutkiem których w stosunkowo niedługim czasie istniejący od dawna ekosystem – dom dla niezliczonej liczby istot żywych – ulega drastycznym zniekształceniom. Co najsmutniejsze, wyrządzone szkody nieraz  są nieodwracalne.

Jak temu przeciwdziałać?

Nie jest to łatwe zadanie, lecz nawet przy odrobinie dobrych chęci – każdy z nas może mieć swój udział w tworzeniu lepszego, bardziej zielonego, więc zdrowszego świata. Uczyni to dzięki świadomemu, proekologicznemu postępowaniu. Na całe szczęście obecnie wraz z prężnym rozwojem technologicznym firm i przedsiębiorstw rośnie również w nich świadomość ekologiczna. Zaszczepianie u ludzi właściwych postaw wobec przyrody jest procesem długofalowym, którego właściwie nigdy nie można uznać za zakończony.

Właściwe odruchy powinny być kształtowane u najmłodszych turystów. Dzieci, czy to podróżując wraz z rodzicami i rodzeństwem, czy uczestnicząc w wycieczce szkolnej powinny być zaznajamiane przez opiekunów z walorami przyrodniczymi i historycznymi odwiedzanych miejsc. Rezerwaty przyrody oraz wszelkie mniejsze użytki ekologiczne są z reguły właściwie oznakowane. Poza tym nieoceniony wkład w zachowanie ich integralności mają wyszkoleni pracownicy odpowiednich służb. Przy czym nie mniejsza odpowiedzialność spoczywa na turystach, bo to właśnie głównie od nich zależy, czy urokliwy obszar zachowa swoje charakterystyczne walory naturalne.

Czemu warto dbać o środowisko naturalne?

Oczywiście najwięcej korzyści uzyskują stworzenia zamieszkujące atrakcyjne turystycznie miejsca. Robimy to jednak zarówno dla samych siebie jak i dla innych, nie zapominając o przyszłych pokoleniach.

Naukowcy przeprowadzili szereg skomplikowanych badań, by stwierdzić to, co chyba każdy intuicyjnie wiedział, czy choćby przeczuwał. Ogłosili, że choćby chwila spędzona na łonie natury wywiera korzystny wpływ na zdrowie człowieka, nie tylko fizyczne, lecz również psychiczne!

Nie trzeba wielkiej wiedzy, by zorientować się, że w miejscach odwiedzanych przez turystów oddycha się inaczej, lżej, swobodniej, pełną piersią.

Czy to w lesie, wysoko w górach, nad morzem lub jeziorem – przebywając w którejś z tych lokalizacji odczuwamy przyrost sił objawiający się szerszym uśmiechem. Śpiew ptaków, ich piękne i rozbudowane melodie koją nerwy przepracowanych ludzi. Podobnie uzdrawiające właściwości ma szum wiatru igrający w gałęziach drzew lub nieśpieszny szmer strumienia górskiego. Kłopoty dnia codziennego od razu od nas odpływają, przynajmniej na ten jeden moment.

Turyści przyjaciółmi zieleni?

Nic dziwnego, że wielu ludzi w wolnym czasie udaje się w miejsce atrakcyjnie przyrodniczo.

Wycieczka może być zorganizowana przez biuro podróży, ale niektórzy turyści udają się na eskapady na własną rękę. W każdym wypadku niezmiernie ważne jest to, by urlopowicz był uświadomiony ekologicznie. Często jest tak, że szkodząc środowisku, nie jest powodowany złą wolą, ale robi to niezamierzenie, cechuje go ignorancja. Nie zawsze jest temu winny, po prostu nigdy nikt mu nie zapewnił pożądanej edukacji. Wiele zła na tym świecie rodzi się z niewiedzy. Jeśli właściwie prowadzoną edukację ekologiczną wesprze się uwrażliwianiem, zwłaszcza młodych, na uroki natury, to szansa na sukces znacznie wzrasta.

Edukacja ekologiczna korzyścią dla przyrody czy turystyki?

Dla nich obydwu! Korzyści są obustronne. W tym kontekście można śmiało mówić o wzajemnym przenikaniu się przyczyn oraz skutków. Jeśli turyście spodoba się dany teren, co więcej, zostanie nim zauroczony, to z dużą dozą prawdopodobieństwa powróci w to miejsce. Dlatego też ważną dla niego sprawą jest zachować wszelką staranność, by ekologiczne zalety odwiedzanego obszaru nie doznały uszczerbku. Ekologiczne zalety, jak wynika z tego prostego równania, są jednocześnie sporą wartością dla ruchów turystycznych. Jedno więc wynika z drugiego, i na odwrót!

Dodatkowo pojawia się na horyzoncie jeszcze jeden pozytyw, o którym wcześniej wspominaliśmy. Chodzi o korzyść finansową. Zielone, cenne przyrodniczo miejsce jest poważnym kapitałem. Warto dodać, że zwłaszcza na uboższych obszarach globu wpływy z turystyki są znaczącymi środkami umożliwiającymi wielu rodzinom ludności tubylczej nie tylko godną egzystencję, ale często wręcz przeżycie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Ekologiczni.com.pl | Projekt i wykonanie: Getso.pl

Facebook