Obecnie trudno nie dostrzec, że w społeczeństwie coraz większym zainteresowaniem cieszą się produkty określane jako korzystne dla zdrowia. Coraz częściej na półkach sklepów dostrzegamy żywność oraz przedmioty życia codziennego opatrzone specjalnymi etykietami. Produkty są określane jako eko, bio czy organic. Czym się charakteryzują? Czy różnią się zdecydowanie znaczeniem? Omówimy to w owym wpisie.

Czy te pojęcia właściwie się różnią?

Zdania są podzielone. Często terminy eko, bio czy organic stosowane są zamiennie. Niektórzy twierdzą, że słowa te różnią się tylko brzmieniem, są więc synonimami definiującymi zupełnie to samo.

Jeśli nawet się przyjmie taki punkt widzenia, należy zwrócić uwagę, że nawet zamienniki słów rzadko kiedy znaczą całkowicie to samo. Zwykle kładą nacisk na coś innego. Podobnie jest w tym przypadku. I nawet bez wnikliwej językowej analizy dochodzimy do wniosku, że terminy są pokrewne, ale każdy odpowiada za nieco inne sprawy.

Produkty organic

W takim ujęciu, czym się charakteryzują produkty organic?

Zgodnie ze słownikowym opisem “organiczny” to przynależący do świata zwierzęcego czy roślinnego, zatem związany czy pochodzący ze świata organicznego. Dodatkowo ścisłe regulacje ustalają, że produkt chcący uchodzić za organiczny musi w swojej masie zawierać minimum 95% składników naturalnych.

W procesie produkcji organicznej ważne jest zachowanie pewnych standardów. Nie może na tym ucierpieć kondycja gleby. Powinno się dążyć do tego, aby pozostała żyzna, i co więcej, dołożyć starań, żeby jej walory jeszcze wzrosły. Oczywiście stosując wyłącznie naturalne metody.

Ziemia nie może być wyeksploatowana. To zresztą w dłuższej perspektywie przynosi marne efekty. Pomocne tutaj okazuje się stosowanie płodozmianu, czyli systemu upraw polegającym na kolejnym występowaniu po sobie roślin na określonych polach. Jest to długofalowe, do gruntu przemyślane uprawianie ziemi. Poza tym ma ono prewencyjne zastosowanie. W ten sposób zapobiega się chorobom roślin.

Produkty organic nie przyczyniają się do jałowienia pól. Ich potencjał zostaje podtrzymany. Wiele terenów, niegdyś obfitujących w plony, obecnie nie nadaje się do użytku, zostały zdegradowane przez szkodliwe substancje. Co ważne, wraz z ziemią ginie cały przypisany jej ekosystem. Wytwarza się monokultura, która zastępuje bujną bioróżnorodność. Aby do tego nie dopuścić należy również zadbać o czystość gruntowych wód. Te, jeśli są skażone, znacznie obniżają produktywność pól.

Wyroby eko

I tutaj powróćmy do źródeł. Zatem co oznacza przedrostek “eko”? Aktualnie dodaje się go do bardzo różnych terminów, nieraz połączenie takie jest mało zasadne albo wręcz śmieszne. Nie o tym jednak będziemy pisać.

Zgodnie z etymologią prefiks “eko” wiąże się ze środowiskiem naturalnym, przyrodą. Przykładowo poprzez “ekologię” określa się naukę o przyrodzie.

Czym się więc powinny odznaczać produkty eko?

Muszą powstawać wskutek najlepszych pod względem środowiskowym praktyk. Nie mogą więc zakłócać, czy wręcz niszczyć żadnego ekosystemu. Co więcej, powinny wręcz wspierać zagrożone układy przyrodnicze. Poza tym wyrób eko zgodnie z założeniami składa się w jak największym stopniu z naturalnych zasobów ziemi.

Tutaj ważne jest, aby zachować w nienaruszonym stanie populacje zwierząt i roślin występujące na terenie upraw. W przypadku zagrożeń – zgodnie z przyjętymi standardami musi im zostać zapewniona pełna ochrona. Każdy z gatunków odgrywa ważną rolę w utrzymaniu równowagi danego ekosystemu; jeśli jednego zabraknie, wówczas stan harmonii może zostać zakłócony. Nie można do zagadnienia podchodzić wybiórczo, a wręcz odwrotnie – całościowo.

Świadomość ekologiczna rodaków jest z roku na rok coraz większa. Potwierdzeniem tego jest choćby to, że rośnie zapotrzebowanie na detergenty określane nieraz jako eko-chemia. Co ważne, ich skład zawiera minimalną ilość  szkodliwych substancji, dzięki czemu nie zanieczyszczają gleby, powietrza oraz wód. Korzystają na tym również ludzie o wrażliwszej skórze – chemia ekologiczna na pewno nie jest tak uczulająca jak standardowe detergenty.

Przyjazne środowisku środki czystości oznaczone są specjalnymi certyfikatami. Na obszarze Unii Europejskiej obowiązuje oznaczenie Ecolabel. Aby produkt otrzymał to wyróżnienie, wszystkie etapy jego powstawania muszą być zgodne z surowymi wymaganiami ekologicznymi.

Istnieje wiele znaków ekologicznych. Warto się zorientować, co nam przekazują najważniejsze i najbardziej popularne z nich. Kupując tak oznakowany produkt, opowiadamy się jednocześnie za zrównoważonym rozwojem.

Wśród znaków odnaleźć możemy m.in. informujący nas o tym, że opakowanie jest biodegradowalne. Zatem – rozkłada się podczas procesu kompostowania i nie wydziela szkodliwych dla zdrowia substancji.

Kolejny, równie ważny i dość szeroko rozpowszechniony, komunikuje nam, że opakowanie nadaje się do ponownego przetworzenia, czyli inaczej mówiąc – recyklingu. Znak rozpoznajemy poprzez trzy nawzajem się wskazujące strzałki, tworzące trójkąt. Dodatkowo w środku może znajdować się wartość procentowa – wskazuje ona na to, jaka część wyrobu powstała z materiałów przetworzonych.

Warto w tym kontekście wymienić czyściwa do zabrudzeń przemysłowych oraz papierowe ręczniki – nie tylko skutecznie zwalczają wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, ale często w 100% pochodzą właśnie z recyklingu.

Artykuły bio

Pora na ostatnie pojęcie, czyli “bio”. Przedrostek ten, podobnie jak poprzednie, wywodzi się z greki. “Bio” to życie. Analogicznie “biologia” to nauka o życiu.

W porównaniu z poprzednimi kategoriami bio produkty odnoszą się do ogólniejszych kwestii. Powstają w taki sposób, aby nie zakłócić, a nawet wesprzeć system selekcji naturalnej zwierząt i roślin. Dzięki temu pula zmienności genetycznej zostanie zachowana. Wobec tego gatunek jako zbiór osobników łatwiej dostosuje się do zmiennych warunków. Należy zadbać o to, by dziedzictwo genetyczne organizmów było jak najcenniejsze.

Artykuły bio to takie, które nie tylko są dobre dla nas, naszego zdrowia, ale ich wytworzenie sprzyja harmonijnemu rozwojowi otaczającego nas świata fauny i flory.

Na koniec warto nadmienić, że bez względu na rodzaj etykiety – więc: czy to organic, bio, czy eko – konieczne jest, aby odznaczony tak produkt miał odpowiedni certyfikat. Jeśli go nie ma, to zasadne jest podejrzenie, że producent najwyraźniej mija się z prawdą i cynicznie wykorzystuje modę na zdrowe, nieskażone towary.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Ekologiczni.com.pl | Projekt i wykonanie: Getso.pl

Facebook