definicja ekologi


Znajomość struktur i sposobu funkcjonowania przyrody w kontekście oddziaływań między organizmami, a ich środowiskiem, nazywamy ekologią. Ekologia to nauka wyjątkowa i złożona. Dogłębne poznanie jej sekretów umożliwia nam lepsze zrozumienie natury oraz praw, jakich w niej panują. Czy metody obserwacji, prawa oraz wnioski płynące z nauki o ekologii można przenieść także na inne płaszczyzny życia? Oczywiście. Przyjrzyjmy się jej innym, funkcjonalnym definicjom.

Ekologia i recycling

Wiedza o tym, jak odpady wpływają na środowisko i ludzi jest bezcenna. Pozwala możliwie zminimalizować szkodliwość działalności ludzkiej oraz umożliwia lepsze zagospodarowanie posiadanych surowców. Ekologia i recykling to jedna z ważniejszych współcześnie dziedzin badań.

Ekologia w społeczeństwie

Ekologia w społeczeństwie to studia o związkach, jakie istnieją między różnymi grupami ludzkimi i instytucjami oraz środowiskiem geograficznym. Wiedza z tego zakresu umożliwia różnym podmiotom skuteczniejsze zarządzanie posiadanymi środkami. Prowadzi to często do dalej idących zmian, które znacznie polepszą wcześniej wspomniane relacje i jakość życia.

Ekologia środowisk cyfrowych

Ekologia środowisk cyfrowych to budowanie otwartych, rozprzestrzeniających się, luźno połączonych systemów i procesów. Część z nich może być ludzka, a część cyfrowa. Jeżeli uda się połączyć te elementy to można stworzyć systemy inteligentnie, które dostosują się do środowiska i pozyskiwanych informacji.

Ekologia w biznesie

Ekologia w biznesie to między innymi optymalizacja i doskonałe wykorzystanie dostępnych w firmie środków. Te środki to ludzie, dostępna technologia, przestrzeń fizyczna, a nawet przepisy prawne. Aktywa w sprawniej zarządzanej firmie przynoszą wyższe zyski, stąd naturalna potrzeba rozumienia zjawisk zachodzących w biznesie. To nieustający proces analityczny.

Jak widać ekologia jako nauka może mieć wiele zastosowań. Wykorzystanie w praktyce wniosków, jakie przynosi obserwacja danych środowisk, daje nam w rezultacie wiele pożytku w życiu codziennym.

Ekologiczni w biznesie powstali po to, by wykorzystywać praktyczne wnioski płynące z nauki o ekologii oraz pomagać przedsiębiorcom w ekologicznym prowadzeniu firmy. Program skierowany jest do przedsiębiorstw i instytucji, które pragną wykorzystywać i rozwijać idee ekologicznego zarządzania.

 

Zarejestruj się w programie, pobierz materiały, dbaj o środowisko!

Wszelkie prawa zastrzeżone © Ekologiczni.com.pl | Projekt i wykonanie: Getso.pl

Facebook