Gospodarowanie wodą

Woda jest to związek chemiczny o wzorze H2O, który jest  źródłem naszego życia oraz składnikiem ciała wszystkich żywych organizmów. Ludzie, zwierzęta jak i rośliny potrzebują wody do prawidłowego funkcjonowania. Woda jest nam niezbędna, ponieważ  człowiek bez jedzenia jest w stanie przeżyć do 3 tygodni, ale bez wody tylko 4 dni. Wody potrzebujemy także w codziennym funkcjonowania podczas zażywania kąpieli, sprzątania, zmywania. Woda jest wykorzystywana do produkcji wielu rzeczy, np. podczas produkowania pojedynczej kartki papieru potrzeba 10 litrów wody.

Dostępność wody na Ziemi

Woda zajmuje aż 71 % powierzchni Ziemi, jednak większość tej wody jest słona i nie nadaje się ona do picia. Każdy zbiornik ma inny poziom zasolenia, zależy to głównie od rodzaju zbiornika w którym się znajdują, m.in. : otwarte wody oceanu zawierają około 33 g soli /litr, wody Morza Śródziemnego ok 40g/l, wody Zatoki Perskiej aż 48g/l. Natomiast słodkiej wody na Ziemi występuje tylko 3%. Ponad 70% słodkiej wody to lodowce i śnieg na Antarktydzie.

Polska jest jednym z krajów europejskich o najmniejszych zasobach wody pitnej w przeliczeniu na mieszkańca. Mniejsze zasoby wody na mieszkańca mają tylko Czechy, Cypr i Malta.

Skażenia wody

Woda jest zanieczyszczona kiedy, w jej składzie pojawiają się składniki nie będące ich naturalnymi elementami jak np. substancje chemiczne, bakterie oraz mikroorganizmy.

Głównym źródłem zanieczyszczenia na świecie są :

  • rolnictwo, w którym powszechnie stosuje się chemiczne środki pielęgnacji i ochrony roślin; ich pozostałości są wypłukiwane przez opady do rzek, skąd trafiają do ujęć wody;
  • przemysł wytwarzający szkodliwe pyły, gazy oraz ścieki; z roku na rok coraz mniejsze z powodu stosowania filtrów wody i powietrza;
  • transport; wyciekające paliwa, spaliny, a nawet guma z opon ścieranych podczas jazdy trafiają do środowiska;
  • tzw. niska emisja, której głównym źródłem jest spalanie węgla w celach grzewczych, wskutek czego powstają gazy i pyły zanieczyszczające atmosferę, glebę i wodę; jednym z efektów skażenia atmosfery tlenkami siarki i azotu, powstającymi podczas spalania paliw kopalnych, są kwaśne deszcze; obniżają one pH gleby i zbiorników wodnych;
  • spalanie w gospodarstwach domowych śmieci, zwłaszcza odpadów zawierających elementy plastikowe; toksyczne produkty spalania zanieczyszczają powietrze, a tym samym glebę i wodę.
  • miasta i osiedla pozbawione kanalizacji lub nieposiadające oczyszczalni ścieków; nieszczelne szamba (zbiorniki do gromadzenia ścieków z gospodarstw domowych) podobnie jak nieoczyszczone ścieki powodują skażenie chemiczne i bakteriologiczne gleb i wód; wielkim problemem są także środki piorące, gdyż zawierają one substancje zwiększające żyzność wody, które sprzyjają rozmnażaniu się mikroorganizmów;
  • źle zabezpieczone wysypiska odpadów lub tzw. dzikie wysypiska śmieci, z których zanieczyszczenia wymywane są do wód gruntowych.

W efekcie prawie połowa polskich rzek zawiera wody o niezadowalającej jakości. Woda jest zasobem odnawialnym, podlega samooczyszczeniu, ale proces ten wymaga długiego czasu. Dlatego ilość dostępnej czystej wody stale się kurczy. Proces oczyszczania wody można przyspieszyć, np. poprzez ograniczanie ilości wprowadzanych substancji chemicznych do ścieków. Woda po oczyszczeniu w oczyszczalniach może być ponownie wykorzystywana w przemyśle i gospodarstwach domowych.

Ekologiczne rozwiązania

Ponad 90% zużywania wody w miejscach pracy to toaleta. Dlatego tak ważne jest, by stosować ekologiczne rozwiązania na co dzień. Mając na uwadze problemy ekologiczne współczesnego świata i ogromny problem jakim jest marnowanie wody, stosowanie ekologicznych rozwiązań jest w dzisiejszym świecie nie tylko gestem manifestującym postawę przyjazną środowisku, lecz koniecznością.

Badania wykazały, że w przypadku stosowania mydła w pianie zużycie wody jest znacznie mniejsze niż podczas korzystania z mydła w płynie. Warto o tym pamiętać wybierając dozownik do mydła do toalety publicznej.

Dobrą praktyką jest wykorzystanie w publicznych toaletach i miejscach higieny naklejek z informacją jak oszczędzać wodę

Wodę można oszczędzać na kilka sposobów :

-zakręcając wodę podczas niekorzystania z niej

-korzystając z prysznica zamiast wanny

-włączając zmywarkę dopiero wtedy, gdy jest w pełni załadowana

-podlewając ogród i kwiaty wodą deszczową

-korzystając  z odpowiedniego sprzętu AGD, który jest energooszczędny oraz zmniejsza zużycie wody podczas pracy

-używając systemów dozujących, które mieszają preparat chemiczny z wodą w odpowiedniej proporcji, ograniczając jej zużycie

Oszczędzanie wody poprzez analizę zużycia wody

W budynkach, które posiadają certyfikaty Leed lub Breeam występują systemy monitorujące zużycie wody na bieżąco. Na podstawie wyników przygotowywane są statystki pracy systemów zaopatrzenia, które mają za zadanie wykryć wystąpienie anomalii lub nieprawidłowości, aby móc je usunąć w jak najszybszym czasie.

Woda a profesjonalne rozwiązania do sprzątania

Współczesne technologie profesjonalnego sprzątania opierają się na ekologicznych produktach, które nie wpływają na zanieczyszczenie wody, stosowaniu w profesjonalnym sprzątaniu bieżącej( zimnej) wody, która jest tańsza niż woda podgrzewana.

Oszczędzanie wody poprzez korzystanie z narzędzi pomocniczych

W dużych przedsiębiorstwach zużycie wody podczas sprzątania jest ogromne, dlatego warto wykorzystać sposoby, które pomogą nam ją zaoszczędzić. Nowoczesne rozwiązania producentów profesjonalnych rozwiązań do sprzątania, wspierają przedsiębiorstwa w utrzymaniu czystości oraz oferują sposoby, dzięki którym każdy może przyczynić się  do zmniejszenia zużycia wody np. poprzez stosowanie systemów dozujących, które przy odpowiednim stężeniu preparatu chemicznego w połączeniu z wodą, pozwalają uzyskać wysokie efekty i obniżyć zużycie wody nawet o 76%. Można także stosować metody sprzątania „na sucho”.

O tym jak sprzątać ekologicznie możesz przeczytać tutaj

Wszelkie prawa zastrzeżone © Ekologiczni.com.pl | Projekt i wykonanie: Getso.pl

Facebook