Grzegorz Pollak – manager, handlowiec, trener sprzedaży, mentor, autor książki „12 kroków uczciwej sprzedaży”. Obecnie Key Account Consultant firmy Fellowes Polska S.A. w obszarze profesjonalnych oczyszczaczy powietrza AeraMax Pro.

Temat prelekcji:  Smog – bomba chemiczna w aerozolu

Opis prelekcji: Zanieczyszczenie powietrza w skali całego świata jest przyczyną zarówno problemów zdrowotnych, jak i kosztów wynikających z chorób będących konsekwencją smogu, alergenów oraz obecności w powietrzu wirusów i bakterii. Czy problem ten dotyczy również Polski i w jaki stopniu? Czy oprócz kosztów gospodarki i społecznych, problem ten generuje również koszty firmowe? Czy dotyczy to również twojej firmy, twojej rodziny i Ciebie? Czy można przeciwdziałać skutkom zanieczyszczonego powietrza w pracy? Czy to się opłaca?

Urszula Chmura -Ekspert ds. Systemów Zarządzania Środowiskiem.
Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunku ochrona środowiska. Ukończyła także studia o specjalności „Jakość powietrza i walka z hałasem” na Uniwersytecie w Versailles we Francji. Od 12 lat związana z firmą ATMOTERM S.A., doświadczony praktyk w zakresie systemów zarządzania środowiskiem. Autorka i współautorka wielu opracowań, ekspertyz i opinii dla jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności w zakresie ochrony powietrza; ekspert i współautorka systemów informatycznych do zarządzania środowiskiem w miastach.

Tomasz Kochanowski – Programista Systemów Informacji Przestrzennej,
Absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Ochrona Środowiska. Posiada 15-letnie doświadczenie w projektowaniu, tworzeniu i wdrażaniu systemów informacji przestrzennej opartych na rozwiązaniach typu Open Source (QGIS, PostGIS, Leaflet). Współtwórca informatycznych systemów modelowania sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Od roku związany z firmą ATMOTERM S.A., w której odpowiada za tworzenie systemów GIS wspomagających zarządzanie jakością powietrza. Pasjonat fotografii podwodnej i wspinaczki górskiej. Autor opracowań z zakresu ekologii jezior.

Temat prelekcji: Co daje prognoza jakości powietrza atmosferycznego oparta o modelowanie dyspersji zanieczyszczeń?

Opis prelekcji: Podczas wystąpienia zostanie omówiona aktualna jakość powietrza w polskim prawie i konsekwencje tych regulacji. Normy powietrza i substancje problemowe, a także źródła emisji zanieczyszczeń i działania naprawcze. Prelegenci opowiedzą o Dynamicznej Mapie Powietrza – dla kogo, po co i dlaczego może być przydatna?

Sławomir Szymocha – mgr inż., ukończył w 2015 Politechnikę Opolską, dwukrotny zdobywca drugiego miejsca w konkursie prac dyplomowych organizowanym na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki (inż 2014 r., mgr. 2015 r.). Współautor dwóch  europejskich wzorów użytkowych. Od 2016 roku jest doktorantem Politechniki Opolskiej. Zaangażowany  w realizację projektów związanych z energią odnawialną oraz wdrażaniem innowacji. Obecnie zatrudniony jako projektant szaf sterowniczych w jednej z największych firm branży technologii laserowej.

Temat prelekcji:
Wykrywanie źródła zanieczyszczeń za pomocą dronów

Opis prelekcji: Prelekcja będzie zawierała informacje na temat obecnego stanu techniki związanego z pomiarami składu powietrza z wykorzystaniem UAV. Podczas wystąpienia zostaną omówione zalety rozwiązania nad klasycznym pomiarem, możliwości rozwoju technologi UAV dla potrzeb pomiarów składu powietrza oraz wykrywania źródła zanieczyszczeń.

Teresa Krzyśko-Łupicka – dr hab. inż., prof. UO. Problematyka badawcza związana jest z rolą mikrobioty w ochronie środowiska naturalnego oraz przemysłu rolno-spożywczego i obejmuje ocenę biodegradacyjnych zdolności mikroorganizmów i wrażliwości na wybrane czynniki biologiczne oraz interakcje pomiędzy mikrobiotą autochtoniczną a abiotycznymi składnikami tych środowisk. Autorka i współautorka wielu opracowań, ekspertyz w zakresie biotechnologii środowiska.

Temat prelekcji: Bioaerozol mikrobiologiczny w pomieszczeniach zamkniętych

Opis prelekcji: Wystąpienie będzie poruszało tematy związane z jakością powietrza atmosferycznego, czynnikami fizykochemicznymi i biologicznymi kształtującymi skład ilościowy i jakościowy bioareozolu pomieszczeń zamkniętych. Prelegentka opowie o źródłach mikrobioty w bioaerozolu: wpływ elementów budowlanych i urządzeń (klimatyzatory) na intensywność rozwoju mikroorganizmów, grzybów (pleśni) i produkcję mykotoksyn. Problemy zdrowotne ludzi narażonych na działanie bioaerozolu mikrobiologicznego.

Jakub Żołędziewski – specjalista ds. komunikacji i marketingu. Ukończył Politechnikę Opolską, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od 8 lat związany z Energetyką Cieplną Opolszczyzny SA. Posiada przeszło 10-letnie praktyczne doświadczenie w zakresie organizacji kampanii informacyjno-marketingowych skierowanych do klientów, współorganizator m.in. opolskiej edycji programu KAWKA, którego celem była likwidacja niskiej emisji w mieście Opolu.

Temat prelekcji: Jak walczyć z niską emisją na przykładzie Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA. Case study.

Opis prelekcji: Podczas wykładu pokazane zostaną podejmowane działania oraz osiągnięcia Energetyki Cieplnej Opolszczyzny SA w zakresie walki z niską emisją zarówno w sferze rozwoju technologicznego, jak i edukacji.

 

Janusz Piotrowski – organizacja Opolski Alarm Smogowy.

Temat prelekcji: „Oczyszczacze powietrza,  jako skuteczne narzędzie do oczyszczania powietrza w przedszkolach”

Opis prelekcji: Podczas prezentacji zostanie zadane pytanie: dlaczego warto używać oczyszczaczy powietrza w żłobkach i przedszkolach oraz dlaczego dzieci są dużo bardziej narażone na negatywne skutki wdychania zanieczyszczeń. Na przykładzie opolskich przedszkoli dowiemy się, jak wygląda sytuacja w tych placówkach, czy stosując oczyszczacze powietrza można zmniejszyć liczbę zachorowań dzieci oraz zwiększyć frekwencję.

 

 

Daria Durczak – koordynator kampanii Zdrowy Oddech Dziecka, Fundacja Lubimy Działać

Temat prelekcji: „Jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na zdrowie dzieci?” 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Ekologiczni.com.pl | Projekt i wykonanie: Getso.pl

Facebook