Prowadzenie w przedsiębiorstwie bądź instytucji działań mających na celu minimalizację oddziaływania firmy na środowisko nie jest możliwe bez zaangażowania ze strony pracowników. Pracownicy muszą być świadomi celu, jaki przyświeca pracodawcy, który chce prowadzić zieloną firmę oraz zrozumieć wpływ swoich codziennych czynności na środowisko.
Aby odpowiednio dobrać metody, które muszą być zastosowane do przygotowania pracowników na wdrożenie nowych rozwiązań, warto przeprowadzić badania wewnątrz firmy, które określą potrzeby pracowników pod kątem już posiadanej wiedzy na temat ochrony środowiska oraz narzędzi, które mogą przynieść najlepsze rezultaty.
Takie badanie może mieć formę elektronicznej ankiety z pytaniami zamkniętymi, na końcu, której będzie pole do samodzielnego uzupełnienia przez pracowników.
Istnieje wiele rozwiązań, zarówno standardowych oraz innowacyjnych, które można zastosować po poznaniu potrzeb pracowników:
Szkolenia mogą być przeprowadzane przez firmy zewnętrzne, które są w stanie przygotować szkolenia specjalnie dobrane do potrzeb pracownika bądź pracowników. Kursy z zakresu prowadzonej w przedsiębiorstwie polityki pro środowiskowej można również przeprowadzać w ramach szkoleń przeciwpożarowych oraz BHP, które musi przejść każdy pracownik.
Promocja zdrowego trybu życia poprzez zakładowe pikniki, zajęcia sportowe dla pracowników i ich rodzin, wolontariat pracowniczy w wybranej przez przedsiębiorstwo organizacji działającej na rzecz poprawy ochrony środowiska. Ważne jest, żeby udział w takich przedsięwzięciach brała również kadra zarządzająca, tak, aby pracownicy widzieli zaangażowanie całej firmy.
Kampanie dla pracowników przeprowadzane wewnątrz firmy promujące dobre nawyki związane z ochroną środowiska, takie jak oszczędzanie wody, elektryczności, segregację śmieci. Firma może organizować Dni bez windy, Dni bez samochodu, ekologiczne konkursy czy akcje świąteczne. Przykłady ciekawych akcji ekologicznych można znaleźć w wydanym przez Ministerstwo Środowiska dokumencie Sukces to twoje naturalne środowisko. Zawarte tam pomysły oraz akcje można z powodzeniem przeprowadzić w każdej firmie bądź instytucji. Pełna wersja dokumentu do pobrania w zakładce Materiały do pobrania.
Należy pamiętać o wprowadzeniu narzędzi niezbędnych do realizacji ekologicznych rozwiązań, takich jak kolorowe worki na śmieci, pojemniki do segregacji odpadów czy ekologiczny papier do drukarki.
Efektowne i skoordynowane działań pro środowiskowych może być prowadzone przez eko zespół składający się z pracowników. Takie rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne dla mniejszych przedsiębiorstw, które nie posiadają osobnych działów odpowiedzialnych za ekologię w przedsiębiorstwie bądź instytucji.
Do zadań eko zespołu należałaby:
edukacja pracowników w zakresie ochrony środowiska;
informowanie pracowników o podejmowanych w firmie działaniach;
zachęcanie do włączania się w podejmowane akcje;
inicjowanie nowych działań.

Jak każdy zespół, eko zespół powinien posiadać lidera – osobę o odpowiedniej charyzmie i zaangażowaniu, która będzie inicjatorem działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo. Liderem może być każdy pracownik, niezależnie od stanowiska oraz działu, w którym pracuje. Pozostali członkowie eko zespołu powinni wywodzić się z działów, których oddziaływane ma znaczny wpływ na środowisko oraz generowane koszty:

  • produkcja;
  • zakupy/zaopatrzenie;
  • IT;
  • marketing;
  • administracja.

W zespole powinny również znaleźć się osoby, których zakres obowiązków może znacznie przyczynić się do efektywności pracy zespołu, takie jak specjalista ds. BHP czy pracownik działu prawnego czy pracownik kadr.
Osoby do zespołu mogą wyłonione na zasadzie dobrowolnego uczestnictwa bądź też mogą być oddelegowane do zadania przez pracodawcę. Obydwa sposoby będą miały wpływ na efektowność podejmowanych przez zespół działań.
Funkcjonowanie w firmie eko zespołu pozwala na usystematyzowanie prowadzonych działań oraz ich ujednolicenie. Wpływa to na ograniczenie kosztów ponoszonych na rzecz ekologii przy jednoczesnym wzroście efektywności. Ponadto pracownicy mają czynny wpływ na podejmowane działania i inicjatywy, przez co rośnie ich zaangażowanie. Co więcej, eko zespół wpływa pozytywnie na wizerunek zarówno dla obecnych jak i potencjalnych partnerów oraz klientów.
Źródła:
http://www.sob.edu.pl/wp-content/downloads/broszura_srodowisko.pdf
https://www.mos.gov.pl/fileadmin/introduction/images/Sukces_to_twoje_naturalne_srodowisko.pdf
http://www.zmianynatak.pl/files/pdf/ZNT_NR_6_grudzien_2012_www.pdf

Wszelkie prawa zastrzeżone © Ekologiczni.com.pl | Projekt i wykonanie: Getso.pl

Facebook